Utökad magasinskapacitet i Vasa

1/18/2018

Hamnoperatören Blomberg Stevedoring har investerat i ett nytt magasin för bulkvaror. Magasinet som har en yta på 3 600 m² kommer främst att användas till lagring av spannmål. Hamnen i Vasa hanterar ca 220 000 ton foder och spannmål årligen.

 

Mer information i Blomberg Stevedorings kundtidning:

http://www.backman-trummer.fi/files/1292/Trans_Port_EN_2_17_191217.pdf


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us