SAMRÅD FÖR FORTSATT OCH UTÖKAD HAMNVERKSAMHET

Kvarkenhamnar AB kommer att ansöka om fortsatt och utökat tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för hamnverksamhet vid Umeå hamn och genomför nu samråd i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Verksamheten kommer att bedrivas i huvudsak som tidigare men med utökade mängder gods samt med utökade anläggningar för hamnverksamhet.

Verksamheten kommer att medföra miljöpåverkan genom buller, utsläpp till vatten och luft samt transporter. I ansökan kommer även risk, säkerhet och brand att belysas.

Digitala informationsmöten kommer att hållas måndag 1 februari 2021 kl 19:00 -20:00 samt tisdag 2 februari 2021 kl 10:00 -11:00. För medverkan vid dessa informationsmöten kontakta kvarkenhamnar@emcon.se senast onsdag 27 januari 2021.

 

Samrådsunderlag

Här kan du ta del av samrådsunderlaget, klicka på länken nedan för att ladda ned dokumentet.

Samrådsunderlag

 

MAP UMEÅ

MAP VASA

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us