Stäng meny

Ansökan tillstånd

Kvarken Ports förvaltar hamnområdet och övervakar att internationella och nationella bestämmelser följs där. Säkerheten i hamnen är gemensam för alla hamnanvändare. Den som lägger märke till något inom hamnområdet som utgör ett hot mot säkerhet eller hälsa ska meddela sin förman eller hamnpersonalen.

Kranar i hamnen

Kvarken Ports övervakar och beviljar tillstånd på hamnens allmänna områden.

  • Fotograferingstillstånd
  • Tillstånd för heta arbeten
  • Passertillstånd
  • Tillstånd för LNG-tankning
  • Dykningstillstånd
  • Arbetstillstånd för oljehamnens område och EX-områden
  • Tillstånd att anlända till hamnens bannät

Fototillstånd

I allmänna utrymmen i Vasa hamn, t.ex. i passagerarterminalen eller på områden i anslutning till det allmänna gatunätet, exempelvis på terminalens parkeringsområde, behövs inget fototillstånd, på de här områdena är alltså video- och kamerafotografering tillåtet utan något särskilt tillstånd.

Ett tillstånd för fotografering krävs däremot alltid då man vill fotografera innanför hamnens stängsel på ingärdade områden med skyddsåtgärder. Fototillstånd ska anhållas i god tid före den planerade fotograferingen och tillståndet beviljas vanligen per gång.

Ett krav för att tillståndet ska beviljas är att en ledsagare finns med. Ledsagaren kan vara en person som hör till hamnpersonalen eller någon annan person som representerar ett företag med verksamhet i hamnen och som känner till området och de säkerhetsföreskrifter som gäller rörelse inom hamnområdet. Man får inte röra sig på området utan reflexväst.

Tillstånd till fotografering kan sökas genom att fylla i formuläret nedan.


Ange för- och efternamn

Ange önskat fotodatum. Ansök i god tid.

Fototillstånd för följande områden
Fototillstånd för följande områdenPassertillstånd

Namn på sökande
Namn på sökande

Ange varför du behöver vistas inom hamnområdet.
Kategori * (obligatorisk)
Kategori
Önskad tillgång till följande områden
Önskad tillgång till följande områdenBehörighet
Behörighet


Giltighetstid (ifylles av Kvarken Ports)
Giltighetstid (ifylles av Kvarken Ports)
Heta arbeten


Ange för- och efternamn


Ett giltig certifikat för heta arbeten tillstånd * (obligatorisk)
Ett giltig certifikat för heta arbeten tillståndFyll i beskrivningen av arbetet och de verktyg som används här.
Platsen för hetarbeten * (obligatorisk)
Platsen för hetarbetenEX-område * (obligatorisk)
EX-område

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp