Tillgänglighet på kvarkenports.com

Kvarken Ports står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur kvarkenports.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kvarkenports.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag. Du kontaktar oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (länk till annan webbplats) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • PDF:erna som ligger på webben är framtagna sedan en tid tillbaka (vissa flera år gamla) och saknar därför tillgänglighetsfunktion. Vi arbetar med att byta ut eller göra om dessa till formulär eftersom.
  • Länktexter kan vara otydliga.
  • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.

Oskäligt betungande anpassning

Kvarken Ports åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kvarken Ports har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar oskäligt betungande anpassning för de listade problemen som vi inte lyckas åtgärda. Vi kommer inom kort att bygga en ny webbplats som ska vara helt tillgänglig.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kvarkenports.com. Senaste bedömningen gjordes den 10 oktober 2021.

Webbplatsen publicerades den 18 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 oktober 2021.